PhD Damian Szlachter

Expert of the Polish National Security Association

He conducts research that focuses on the area of internal security of the Republic of Poland and the role of the EU in building resistance to risks to the national security of member states. Regional expert of the European Commission (DG HOME) in the field of evaluationbezpieczeństwa antyterrorystycznego przestrzeni publicznych i infrastruktury krytycznej (EU PSA), jak również audytor krajowym ochrony w lotnictwie cywilnym, licencjonowany pilotem bezzałogowych statków powietrznych. W latach 2020-2022 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Events

/ 10:15 - 11:30 / Scene -

Protection of Critical Infrastructure - New Transport, Energy, and Logistics Challenges